19 februari 2019

C-Valley is geselecteerd voor het ROLECS – Project (Flux 50 project)

△▽

Verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid hebben clusterpact Flux50 ondertekend. Deze cluster ondersteunt innovatieve samenwerking op vlak van duurzame energie.

Innovatief samenwerken rond duurzame energie

De speerpuntcluster Flux50 omvat de duurzame energiesector, waarbij Flux verwijst naar stroom en 50 naar de klimaatdoelstellingen tegen 2050. Flux50 helpt Vlaamse bedrijven uit de energie-, IT- en bouwsector om innovatieve en commerciële doorbraken te realiseren bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem.

Flux50 is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, de onderzoekswereld en de industrie om van Vlaanderen een ‘smart energy region’ te maken. Vlaanderen wil een regio zijn waar productie en verbruik van hernieuwbare energie slim op elkaar worden afgestemd. De drijvende krachten achter het project zijn Smart Grids Flanders, Voka, Agoria, VCB, Pixii-Kennisplatform Energieneutraal Bouwen, Living Tomorrow, Energyville, UGent en iMinds.

Ondertekening clusterpact Flux50

De Vlaamse en Belgische energiesector is complex, en zit verweven in verschillende beleidsdomeinen: economie, wetenschap, innovatie, energie, buitenlands beleid en sociale economie. Met het clusterpact maakt de Vlaamse overheid afspraken tussen deze beleidsdomeinen zodat Flux50 haar doelstellingen kan realiseren.

Wat betekent dit voor C-Valley?

De komende drie jaar zal een onderzoeksteam zich buigen over de potentie op het bedrijventerrein research Park – Ambachtenzone Haasrode om op termijn van een openbaar energienetwerk naar een energy community te evolueren. De leden van C-Valley krijgen de kans om zich hiervoor kandidaat te stellen. Er is plaats voor 40 bedrijven! Wij horen graag van u of interesse heeft, nadien sturen wij u een uitnodiging voor een infosessie dat verzorgd zal worden door ons expertenpanel van het ROLECS-Project.

Samen met uw bedrijf wensen wij een community te creëren op schaalgrootte van het bedrijventerrein Haasrode. Een waarde kan ontstaan door het bundelen van goederenstromen, aankoopcontracten, energie delen etc. Mogen wij u vragen om onze vragenlijst in te vullen zodanig wij de nodige studie kunnen uitvoeren en kijken waar er matchmaking op het bedrijventerrein mogelijk is?

Heeft u hier nog vragen over? En wilt u uw bedrijf opgeven als één van de 40 bedrijven die mee kunnen deelnemen aan dit onderzoek?

Neem dan gerust contact op met de heer Walter Boogaerts, verantwoordelijke voor de werkgroep samenaankoop van C-Valley op zijn e-mailadres: Walter.Bogaerts@gc.dental.

U kan ook steeds terecht bij onze bedrijventerreinmanager Marjanne Migom via info@c-valley.be of 0494/21.39.22.


Meer nieuwsitems

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x