5 augustus 2019

Vernietiging beslissingen ANPR-camera door minister

△▽

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur heeft op 23 juli drie beslissingen van de gemeenteraad van Bierbeek, genomen op 6 juni 2019, met betrekking tot de ANPR-camera in de Panoramalaan,vernietigd.

ANPR-camera Korbeek-Lo

De Bierbeekse gemeenteraad besliste op 6 juni 2019 om vanaf 1 september 2019 tijdens de spitsuren op weekdagen het bovenlokaal sluipverkeer op het traject Koning Albertlaan/Panoramalaan te filteren. Na een aantal klachten heeft de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur op 23 juli de drie onderstaande beslissingen van de gemeenteraad van Bierbeek, genomen op 6 juni 2019, echter vernietigd:

  • het reglement houdende het verlenen van vergunningen voor doorgang op het traject Panoramalaan/Koning Albertlaan in Korbeek-Lo Noord;
  • de uitbreiding van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van 5 februari 1982: beperkte toegang: uitgezonderd vergunninghouders;
  • de politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor overtredingen betreffende het verkeersbord C3, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

Daardoor gaat het in dienst stellen van een slimme ANPR-camera ter controle van de doorgangsvergunning op het traject Koning Albertlaan/Panoramalaan op 1 september niet door.

De aanvraagprocedure voor het bekomen van een vergunning wordt dan ook stopgezet. Inwoners en bedrijven die reeds een aanvraag indienden, worden hierover persoonlijk verwittigd. De geplande informatieavonden op dinsdag 6 augustus en dinsdag 27 augustus worden afgelast. Het gemeentebestuur van Bierbeek betreurt het verloop van dit dossier.

Het blijft echter de ambitie van de gemeente om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid te verhogen. Wij willen oplossingen eerder dan conflicten. Daarom kiezen wij voor verdere dialoog en hebben wij intussen de provinciegouverneur verzocht op korte termijn een overleg te organiseren tussen de drie gemeenten Bierbeek, Leuven en Lubbeek.

Meer nieuwsitems

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x